Home

Een dijk van een landschap

Dijken zijn iconen in het Nederlandse landschap. Ze hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in de ontstaansgeschiedenis, het gebruik en de beleving van ons land. Wij zetten ons in voor de kwaliteit van deze iconen, door hun verhaal te vertellen en door anderen te helpen te ontwerpen met respect voor dit verhaal.

 

Voor wie

 

Wij zijn landschapsontwerpers en adviseren aan waterschappen, gemeenten, provincies, het Rijk, particulieren en bedrijven, kortom aan iedereen die zich bezighoudt met dijken. Bijvoorbeeld in het kader van een dijkversterking of van aanpassingen aan een dijk die niet meer als zodanig in functie is.

Wat

 

Wij bezoeken de dijk, praten met de mensen en doen studie naar de geschiedenis van de plek. Met deze informatie geven wij een advies over landschappelijk ontwerp voor het omgaan met deze dijk. Ook kunnen wij het verhaal van de dijk voor u opschrijven en adviseren over participatie en draagvlak.

Nieuws

 

volgende veldbezoek: Maasdijk, september 2014, datum volgt

publicaties: binnenkort komt het verhaal over ons veldbezoek aan Wilnis op de website

lezingen: er zijn momenteel geen lezingen gepland

Copyright © All Rights Reserved